Talambuhay ni Cyrus the Great

Talambuhay ni Cyrus the Great  • Trabaho: Hari ng Imperyo ng Persia
  • Ipinanganak: 580 BC sa Anshan, Iran
  • Namatay: 530 BC sa Pasargadae, Iran
  • Paghahari: 559 - 530 BC
  • Mas kilala sa: Pagtatag ng Imperyo ng Persia
Talambuhay:

Larawan ni Cyrus the Great
Cyrus the Great
ni Charles F. Horne Maagang Buhay

Si Cyrus the Great ay isinilang noong 580 BC sa lupain ng Persia na ngayon ay ang bansa ng Iran . Ang kanyang ama ay si Haring Cambyses I ng Anshan. Walang maraming naitala na kasaysayan sa maagang buhay ni Cyrus, ngunit may isang alamat na sinabi ng mananalaysay na Greek na si Herodotus.

Alamat ng Kabataan ni CyrusAyon sa alamat, si Cyrus ay apo ng Median King Astyages. Nang ipanganak si Cyrus, nanaginip si Astyages na ibagsak siya ni Cyrus balang araw. Iniutos niya na iwan ang sanggol na si Cyrus sa mga bundok upang mamatay. Ang sanggol, gayunpaman, ay sinagip ng ilang mga nagpapakalaga ng mga tao na pinalaki siya bilang kanilang anak.

Nang mag-sampu si Cyrus, naging maliwanag na siya ay marangal na ipinanganak. Narinig ni Haring Astyages ang tungkol sa bata at napagtanto na ang bata ay hindi namatay. Pagkatapos ay pinayagan niya si Cyrus na umuwi sa kanyang mga magulang na isinilang.

Nagtatag ng isang Empire

Sa edad na dalawampu't isang taong si Cyrus ay kinuha ang trono bilang hari ng Anshan. Sa oras na ito Anshan ay pa rin isang estado ng basura sa Median Empire. Pinamunuan ni Cyrus ang isang pag-aalsa laban sa Imperyo ng Median at noong 549 BC ay tuluyan na niyang nasakop ang Media. Tinawag niya ngayon ang kanyang sarili na 'Hari ng Persia.'

Patuloy na pinalawak ni Cyrus ang kanyang emperyo. Sinakop niya ang mga taga-Lydia sa kanluran at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata sa Mesopotamia at sa Emperyo ng Babilonya. Noong 540 BC, matapos na patas ang hukbo ng Babilonya, nagmartsa si Cyrus sa lungsod ng Babylon at kontrolado. Pinamunuan niya ngayon ang buong Mesopotamia, Syria, at Judea. Ang kanyang pinagsamang emperyo ay ang pinakamalaking sa kasaysayan ng mundo hanggang sa puntong iyon.


Mga lupain na pinag-isa ni Cyrus the Great sa ilalim ng isang panuntunan
Mga lupain na kalaunan ay nagkakaisa sa ilalim ng pamamahala ng Persia
Imperyong Medianni William Robert Shepherd
(Mag-click sa mapa upang makita ang mas malaking larawan)
Isang Mabuting Hari

Nakita ni Cyrus the Great ang kanyang sarili bilang isang tagapagpalaya ng mga tao at hindi isang mananakop. Hangga't ang kanyang mga nasasakupan ay hindi nag-alsa at nagbayad ng kanilang mga buwis, pantay ang trato niya sa kanila anuman ang relihiyon o lahi ng lahi. Sumang-ayon siya na hayaan ang mga tao na sinakop niya na panatilihin ang kanilang relihiyon at lokal na kaugalian. Ito ay ibang paraan ng pamamahala mula sa mga nakaraang emperyo tulad ng mga taga-Babilonia at mga taga-Asirya.

Bilang bahagi ng kanyang tungkulin bilang tagapagpalaya, pinabayaan ni Ciro ang mga Hudyo na bumalik sa kanilang tahanan mula sa kanilang pagkatapon sa Babilonia. Mayroong higit sa 40,000 mga taong Hudyo na gapos sa Babilonya noong panahong iyon. Dahil dito, nakuha niya ang pangalang 'ang pinahiran ng Panginoon' mula sa mga bayang Hudyo.

Kamatayan

Namatay si Cyrus noong 530 BC. Naghari siya sa loob ng 30 taon. Sinundan siya ng kanyang anak na si Cambyses I. Mayroong iba't ibang mga account kung paano namatay si Cyrus. Ang ilan ay nagsabing namatay siya sa labanan, habang ang iba ay nagsabing siya ay tahimik na namatay sa kanyang kabiserang lungsod.

Kagiliw-giliw na Katotohanan tungkol kay Cyrus the Great
  • Ang Persian Empire ay madalas na tinatawag na Achaemenid Empire.
  • Ang kabiserang lungsod ng kanyang emperyo ay ang lungsod ng Pasargadae sa modernong araw na Iran. Ang kanyang nitso at bantayog ay makikita doon ngayon.
  • Inilalarawan ng silindro ng Cyrus kung paano pinagbuti ni Cyrus ang buhay ng mga taga-Babilonia. Inihayag ito ng United Nations na isang 'deklarasyon ng karapatang pantao.'
  • Bumuo si Cyrus ng isang piling pangkat ng 10,000 tropa ng hukbo na kalaunan tinawag na Immortals.
  • Upang mabilis na makapagpadala ng mga mensahe sa paligid ng kanyang malaking imperyo na si Cyrus ay bumuo ng isang postal system.