Pang-araw-araw na Buhay sa Bukid

Pang-araw-araw na Buhay sa Bukid

Karamihan sa mga taong naninirahan sa Colonial America ay nanirahan at nagtatrabaho sa isang bukid. Bagaman magkakaroon ng malaking plantasyon kung saan ang mga may-ari ay naging mayaman na lumalagong cash pananim, ang buhay para sa average na magsasaka ay napakahirap na trabaho. Kailangan nilang magtrabaho ng buong taon upang mabuhay.

Pambahay ng panahon ng kolonyal
Farmhouse na itinayo noong 1643ni Edwin Rice Umaga

Ang isang tipikal na araw sa bukid ay nagsimula nang madaling araw sa lalong madaling panahon na sumikat ang araw. Kailangang samantalahin ng mga magsasaka ang bawat minuto ng liwanag ng araw upang makumpleto ang kanilang trabaho. Ang pamilya ay mayroong mabilis na agahan ng sinigang at serbesa at pagkatapos ay ang lahat ay nagtatrabaho.

Nagtatrabaho para sa Mga Lalaki

Ang mga kalalakihan ay nagtatrabaho sa labas sa bukid at bukid. Ang kanilang ginawa ay nakasalalay sa oras ng taon. Sa panahon ng tagsibol sila ay magbubungkal at magtanim ng mga bukirin. Kailangan nilang gawin ang lahat ng gawain sa pamamagitan ng kamay o sa tulong ng isang baka o kabayo. Sa panahon ng taglagas kailangan nilang tipunin ang ani. Ang natitirang oras sa kanilang pag-aalaga ng bukirin, pag-aalaga ng kanilang mga hayop, pagpuputol ng kahoy, pag-ayos ng mga bakod, at pag-aayos ng bahay. Palaging may maraming gawain na dapat gawin.

Nagtatrabaho para sa mga BabaeAng mga kababaihan ay nagtrabaho nang kaunti tulad ng mga lalaki. Inihanda nila ang pagkain, tinahi at inayos ang damit, gumawa ng kandila, namamahala sa hardin, naghanda ng pagkain para sa taglamig, habi ng tela, at pinalaki ang mga bata.

Nagtatrabaho ba ang mga bata?

Karamihan sa mga bata ay pinapagtrabaho sa lalong madaling panahon. Sa maraming mga paraan ang mga bata ay nakikita bilang mga manggagawa para sa pamilya. Ang mga lalaki ay tumulong sa ama sa kanyang trabaho at ang mga batang babae ay tumulong sa kanilang ina. Sa ganitong paraan natutunan din nila ang mga kasanayang kakailanganin nila paglaki nila.

Nag-aral ba ang mga bata?

Sa maraming mga lugar walang pampublikong paaralan tulad ng ngayon, kaya maraming mga bata sa bukid ang hindi nakakuha ng pormal na edukasyon. Madalas natutunan ng mga batang lalaki kung paano magbasa o sumulat mula sa kanilang ama o sa lokal na ministro. Ang mga batang babae ay hindi madalas turuan na magbasa o magsulat man lang. Sa ilang mga lugar ang mga bata ay pumasok sa paaralan. Karaniwan nang mas matagal ang pagdalo ng mga batang lalaki dahil itinuturing na mas mahalaga para sa kanila na matutong magbasa at magsulat upang mapamahalaan nila ang bukid.

James Hopkinsons Plantation Slaves Planting Sweet Patatas
Mga alipin na nagtatrabaho sa malaking bukidni Henry P. Moore Ano ang kanilang lumago?

Ang mga magsasaka sa kolonyal ay nagtanim ng maraming uri ng mga pananim depende sa kung saan sila nakatira. Kasama sa mga tanyag na pananim ang trigo, mais, barley, oats, tabako, at bigas.

Mayroon bang mga alipin sa bukid?

Ang mga unang naninirahan ay hindi nagmamay-ari ng mga alipin, ngunit, noong unang bahagi ng 1700, ang mga alipin ang nagtatrabaho sa bukirin ng malalaking plantasyon. Ang mga alipin ay para sa mayaman, gayunpaman, at ang average na maliit na magsasaka sa pangkalahatan ay hindi kayang bayaran ang isang alipin.

Kagiliw-giliw na Katotohanan tungkol sa Pang-araw-araw na Buhay sa Sakahan sa Colonial Times
  • Ang tipikal na pamilyang magsasaka ay nanirahan sa isang isa o dalawang silid na bahay na may mga sahig na dumi.
  • Ang mga kabayo ay isang mahalagang paraan ng transportasyon. Gayunpaman, ang mga ito ay mahal, nagkakahalaga ng hanggang sa kalahating taong sahod.
  • Ang nag-iisang araw ng linggo na ang kolonyal na magsasaka ay hindi gumana ay Linggo. Sa Linggo ang bawat isa ay kinakailangang pumunta sa simbahan.
  • Ang mga magsasaka ay karaniwang may malalaking pamilya na hindi bababa sa anim o pitong anak.
  • Sa kabila ng pagtatrabaho nang buong araw at pagsusuot ng parehong damit sa halos lahat ng oras, ang mga kolonyal na magsasaka ay bihirang maligo o maghugas.