Demokrasya

Demokrasya

Ano ang demokrasya?

Ang demokrasya ay isang gobyerno na pinamamahalaan ng mga tao. Ang bawat mamamayan ay may sinasabi (o bumoto) sa kung paano pinamamahalaan ang gobyerno. Ito ay naiiba mula sa isang monarkiya o diktadura kung saan ang isang tao (ang hari o diktador) ay mayroong lahat ng kapangyarihan.

Mga Uri ng Demokrasya

Mayroong dalawang pangunahing uri ng mga demokrasya: direkta at kinatawan.

Direkta - Ang isang direktang demokrasya ay isa kung saan ang bawat mamamayan ay bumoto sa lahat ng mahahalagang desisyon. Ang isa sa mga unang direktang demokrasya ay nasa Athens, Greece . Ang lahat ng mga mamamayan ay magtitipon upang bumoto sa pangunahing parisukat sa mga pangunahing isyu. Ang isang direktang demokrasya ay nagiging mahirap kapag ang populasyon ay lumalaki. Isipin ang 300 milyong mga tao ng Estados Unidos na sumusubok na magtipon sa isang lugar upang magpasya ng isang isyu. Ito ay magiging imposible.

Kinatawan - Ang iba pang uri ng demokrasya ay isang kinatawan ng demokrasya. Dito naghalal ang mga tao ng mga kinatawan upang patakbuhin ang gobyerno. Ang isa pang pangalan para sa ganitong uri ng demokrasya ay isang demokratikong republika. Ang Estados Unidos ay isang kinatawan ng demokrasya. Ang mga mamamayan ay naghalal ng mga kinatawan tulad ng pangulo, mga miyembro ng kongreso, at mga senador upang patakbuhin ang gobyerno.Anong mga katangian ang bumubuo sa isang demokrasya?

Karamihan sa mga demokratikong gobyerno ngayon ay may ilang mga katangian na magkakatulad. Inililista namin ang ilan sa mga pangunahing mga nasa ibaba:

Panuntunan ng mga mamamayan - Napag-usapan na natin ito sa kahulugan ng demokrasya. Ang kapangyarihan ng gobyerno ay dapat na nasa kamay ng mga mamamayan alinman sa direkta o sa pamamagitan ng mga nahalal na kinatawan.

Libreng halalan - Ang mga demokrasya ay nagsasagawa ng libre at patas na halalan kung saan ang lahat ng mga mamamayan ay pinapayagan na bumoto ayon sa gusto nila.

Pamamahala ng karamihan sa mga Karapatang Indibidwal - Sa isang demokrasya, ang nakararami ng mga tao ang mamamahala, ngunit ang mga karapatan ng indibidwal ay protektado. Habang ang karamihan ay maaaring magpasiya, ang bawat indibidwal ay may ilang mga karapatan tulad ng malayang pagsasalita, kalayaan sa relihiyon, at proteksyon sa ilalim ng batas.

Mga limitasyon sa mga Mambabatas - Sa isang demokrasya mayroong mga limitasyong inilalagay sa mga nahalal na opisyal tulad ng pangulo at kongreso. Mayroon lamang silang mga tiyak na kapangyarihan at mayroon ding mga limitasyon sa termino kung saan sila ay nasa opisina lamang ng mahabang panahon.

Paglahok ng mamamayan - Ang mga mamamayan ng isang demokrasya ay dapat lumahok upang gumana ito. Dapat nilang maunawaan ang mga isyu at bumoto. Gayundin, sa karamihan ng mga demokrasya ngayon, ang lahat ng mga mamamayan ay pinapayagan na bumoto. Walang mga paghihigpit sa lahi, kasarian, o kayamanan tulad ng dati.

Mga Demokratiko sa Reality

Habang ang demokrasya ay maaaring katulad ng perpektong anyo ng gobyerno, tulad ng lahat ng mga gobyerno, mayroon itong mga isyu sa katotohanan. Ang ilan sa mga pagpuna sa mga demokrasya ay kinabibilangan ng:
  • Tanging ang mayayaman lamang ang kayang tumakbo para sa puwesto, naiwan ang totoong kapangyarihan sa kamay ng mayaman.
  • Ang mga botante ay madalas na walang impormasyon at hindi nauunawaan kung ano ang kanilang ibinoboto.
  • Dalawang system ng partido (tulad ng sa Estados Unidos) ang nagbibigay ng ilang mga pagpipilian sa mga botante sa mga isyu.
  • Ang malaking burukrasya ng mga demokrasya ay maaaring maging hindi mabisa at ang mga desisyon ay maaaring tumagal ng mahabang panahon.
  • Maaaring limitahan ng panloob na katiwalian ang pagkamakatarungan ng mga halalan at ang kapangyarihan ng mga tao.
Gayunpaman, sa kabila ng mga isyu ng demokrasya, napatunayan nito na ito ay isa sa pinakamatuwid at pinaka mahusay na anyo ng modernong pamahalaan sa mundo ngayon. Ang mga taong naninirahan sa mga gobyernong demokratiko ay may posibilidad na magkaroon ng higit na kalayaan, proteksyon, at mas mataas na pamantayan ng pamumuhay kaysa sa iba pang mga uri ng pamahalaan.

Ang Estados Unidos ba ay isang Demokrasya?

Ang Estados Unidos ay isang hindi direktang demokrasya o isang republika. Habang ang bawat mamamayan ay mayroon lamang maliit na sinasabi, mayroon silang ilang sasabihin sa kung paano pinamamahalaan ang gobyerno at kung sino ang nagpapatakbo ng gobyerno.

Kagiliw-giliw na Katotohanan tungkol sa Demokrasya
  • Ang salitang 'demokrasya' ay nagmula sa salitang Greek na 'demos' na nangangahulugang 'tao.'
  • Ang salitang 'demokrasya' ay hindi ginagamit saanman sa Konstitusyon ng Estados Unidos. Ang gobyerno ay tinukoy bilang isang 'republika.'
  • Ang nangungunang 25 pinakamayamang bansa sa mundo ay mga demokrasya.
  • Ang Estados Unidos ay ang pinakalumang kinikilalang demokrasya sa modernong mundo.