Unang Bagong Deal para sa Mga Bata

Unang Bagong Deal

Kasaysayan >> Ang Mahusay na Pagkalumbay

Ang 'Bagong Deal' ay tumutukoy sa isang bilang ng mga programa ng gobyerno ng Estados Unidos na inilagay sa batas upang matulungan ang bansa na makabawi mula sa Great Depression. Ang mga programa sa New Deal na naipasa sa unang dalawang taon na si Franklin D. Roosevelt ay pangulo ay minsang tinatawag na 'First New Deal.' Maaari kang pumunta dito upang basahin ang tungkol sa Pangalawang Bagong Deal .

Roosevelt sa desk sa harap ng mga mikropono
Ipinaliwanag ng FDR ang Bagong Deal
habang sa Fireside Chat

Kuha ni Unknown Unang Daang Araw

Nang unang pumasok sa pwesto si Pangulong Roosevelt, nais niyang masimulan nang mabilis ang mga bagay. Sa unang isang daang araw na siya ay naging pangulo, naglabas siya ng maraming mga utos ng ehekutibo at tumulong sa mga batas na naipasa sa pamamagitan ng Kongreso.

Reporma sa BankingAng isa sa mga unang bagay na ginawa ni Pangulong Roosevelt ay ang isara ang mga bangko sa tinawag niyang 'bank holiday.' Nagpasa ang Kongreso ng isang batas na tinatawag na Emergency Banking Act. Pinapayagan ng batas na ito na magbukas muli ang mga bangko sa ilalim ng pangangasiwa ng Federal Treasury. Nakatulong ito upang patatagin ang mga bangko at ibalik ang kumpiyansa sa sistema ng pagbabangko.

Stock Market

Ang Securities Act ng 1933 ay naipasa upang makatulong na maiwasan ang isa pang pagbagsak ng stock market. Kinakailangan nito ang mga pampublikong ipinagpalit na kumpanya upang magbigay ng tumpak na impormasyon sa publiko kabilang ang kita, pagkalugi, at mga opisyal ng korporasyon ng kumpanya.

Pagwawaksi sa Pagbabawal

Naglagay si Pangulong Roosevelt ng isang hakbang na magtatanggal sa pagbabawal hanggang sa mapagtibay ang ika-21 na Susog. Ito ay tanyag sa mga tao at pinapayagan para sa bagong kita sa buwis dahil sa ligal na pagbebenta ng alkohol.


Mga lalaking nagtatayo ng bagong kalsada
Kuha ni Unknown Gawaing-bayan

Sinimulan ng pangulo ang isang malaking programa para sa mga gawaing pampubliko at nilikha ang Public Works Administration (PWA). Ang programang ito ay nagtayo ng mga bagay tulad ng mga kalsada, tulay, paaralan, ospital, at mga dam sa buong bansa. Ang mga programang ito ay nagbigay ng mga trabaho para sa marami. Ang Civilian Conservation Corps (CCC) ay lumikha din ng maraming mga trabaho para sa mga kalalakihan kung saan nagtrabaho sila sa mga proyekto sa kapaligiran tulad ng mga pambansang parke.

Mga Programa sa Bukid

Upang matulungan ang mga magsasaka, inilagay ang Administrasyong Pagsasaayos sa Pang-agrikultura (AAA). Nakatulong ito upang mapabuti ang mga kasanayan sa pagsasaka, bawasan ang produksyon ng sakahan upang itaas ang presyo, at magbigay ng boses sa mga magsasaka sa gobyerno.

Pabahay

Upang mapunta muli ang industriya ng pabahay, dalawang bagong ahensya ang nabuo: ang Home Owners 'Loan Corporation (HOLC) at ang Federal Housing Administration (FHA). Ang HOLC ay nabuo upang matulungan ang refinance mga pag-utang at upang matulungan ang mga tao na panatilihin ang kanilang mga tahanan. Inilagay ng FHA ang mga pamantayan ng gobyerno sa pagtatayo ng mga bahay upang matiyak na ang mga bahay ay ligtas. Nakatulong din ito upang i-insure ang mga pag-utang at patatagin ang merkado ng mortgage sa bahay.

Pang-emergency na Tulong

Ang Federal Emergency Relief Administration ay nagbigay ng tulong para sa mga walang trabaho. Nagtayo ito ng mga kusina ng sopas upang pakainin ang mga tao, nagbibigay ng mga kumot sa mga walang tirahan, mga tanghalian para sa mga paaralan, at mga edukadong tao kung paano makahanap ng trabaho.

Kagiliw-giliw na Katotohanan Tungkol sa Unang Bagong Deal
  • Labinlimang pangunahing mga bagong batas ang naipasa sa unang daang araw ng panunungkulan ni Roosevelt.
  • Ang Bagong Deal ay kung minsan ay tinutukoy bilang 'Alphabet Soup' sapagkat nagsimula ito sa maraming mga bagong ahensya ng gobyerno na nagpadala ng mga sulat. Ang ilang mga halimbawa ay ang AAA (Pangangasiwa ng Pagsasaayos sa Pagsasaka) at ang FHA (Pangangasiwa ng Pederal na Pabahay).
  • Pinrotektahan ng National Industrial Recovery Act ang mga karapatan ng mga manggagawa na bumuo ng mga unyon at upang mag-welga.
  • Ang Tennessee Valley Authority Act (TVA) ay nagtayo ng mga dam sa tabi ng Tennessee River na nagbibigay ng mga trabaho, pagkontrol sa pagbaha, at pagbibigay ng murang lakas sa mga tao ng Tennessee.