Hindi Natitiis na Mga Gawa

Hindi Natitiis na Mga Gawa

Kasaysayan >> Amerikano Rebolusyon

Ano ang mga Intolerable na Gawa?

Ang Intolerable Acts ay limang batas na naipasa ng Parlyamento ng British laban sa mga American Colonies noong 1774.

Paano nila nakuha ang kanilang pangalan?

Binigyan sila ng pangalang 'Intolerable Acts' ng mga Amerikanong Patriot na naramdaman na hindi nila 'matiis' ang mga hindi patas na batas.

Bakit ipinataw ng Britain ang mga bagong kilos na ito?Ipinasa ng British ang mga kilos na ito bilang parusa sa Boston Tea Party.

Ang Limang Gawa

1. Batas sa Boston Port

Ang Batas sa Boston Port ay ang unang Intolerable Act na naipasa. Ito ay direktang parusa sa lungsod ng Boston para sa Boston Tea Party. Ang batas na ito ay nagsara ng daungan ng Boston sa lahat ng mga barko hanggang sa bayaran ng mga kolonista ang tsaa na kanilang itinapon sa daungan.

Marami ang naramdaman na ang parusa na ito ay hindi makatarungan sapagkat pinarusahan nito ang lahat ng mga mamamayan ng Boston para sa isang krimen na iilan lamang ang nagawa. Marami sa iba pang mga kolonya ng Amerika ang nagpadala ng mga supply sa Boston.

2. Batas sa Pamahalaang Massachusetts

Binago ng batas na ito ang pamahalaan ng kolonya ng Massachusetts. Nagbigay ito ng higit na kapangyarihan sa gobernador (na hinirang ng Great Britain) at inalis ang kapangyarihan mula sa mga kolonista. Marami sa mga opisyal ng gobyerno na dating inihalal ng mga tao ay ngayon ay hihirangin ng gobernador. Sinabi din ng batas na iisa lamang ang pagpupulong ng isang bayan sa isang taon ang maaaring gaganapin.

Ang kilos na ito ay nagalit sa buong kolonya ng Massachusetts at inilagay ang takot sa iba pang mga kolonya ng Amerika. Kung gagawin ito ng gobyerno ng British sa Boston, maaaring gawin nila ito sa lahat ng mga kolonya.

3. Administrasyon ng Batas sa Hustisya

Pinapayagan ng kilos na ito ang gobernador na ilipat ang mga malalaking pagsubok laban sa mga opisyal ng gobyerno sa Great Britain.

Nadama ng mga kolonista na ang kilos na ito ay nagbibigay ng labis na proteksyon sa mga opisyal ng gobyerno. Ang mga saksi ay kailangang maglakbay hanggang sa Britain upang magpatotoo laban sa isang opisyal, na ginagawang halos imposible na mahatulan ng kombiksyon. Tinawag ito ng ilang mga kolonyista na 'Murder Act' dahil naisip nilang papayagan nito ang mga opisyal na makalayo sa pagpatay.

4. Batas sa Quartering

Ang Quartering Act ng 1774 ay lumawak sa orihinal na Quartering Act ng 1765. Sinabi nito na ang mga kolonya ay kailangang magbigay ng kuwartel para sa mga sundalong British. Sa kaso kung saan walang barracks, ang mga sundalo ay maaaring mailagay sa iba pang mga gusali tulad ng mga kamalig, hotel, at bahay.

5. Batas ng Quebec

Pinalawak ng Batas ng Quebec ang teritoryo ng British Canada patungo sa timog ng Ohio. Ginawa rin nitong lalawigan ng Quebec ang isang lalawigan ng Katoliko.

Bagaman ang kilos na ito ay hindi bilang tugon sa Boston Tea Party, ipinasa ito nang sabay sa natitirang mga kilos. Nagalit din ito sa maraming mga kolonistang Amerikano. Hindi sila nasisiyahan tungkol sa pagkawala ng lupa sa Ohio o sa pagkakaroon ng isang lalawigan ng Katoliko sa kanilang hilaga.

Mga Resulta

Ang Intolerable Acts ay naging isang sigaw para sa mga makabayan sa Amerika. Nadama nila na ang mga kilos na ito ay kumuha ng ilan sa kanilang pangunahing mga kalayaan. Sa maraming paraan, ang mga kilos na ito ay nakatulong upang mapag-isa ang mga kolonya at itulak ang mga ito sa isang hakbang na malapit sa rebolusyon.

Kagiliw-giliw na Katotohanan tungkol sa mga Hindi Natatagal na Mga Gawa
  • Ang pagpupulong ng First Continental Kongreso ay tinawag bilang tugon sa mga Hindi Natatagal na Mga Gawa.
  • Tinawag silang Coercive Acts sa Great Britain. Minsan ay tinutukoy din sila bilang mga Punitive Act.
  • Naisip ng British na ang mga kilos ay makakatulong upang mapanatili ang kontrol sa Amerika, ngunit mayroon silang kabaligtaran na epekto na naging sanhi ng maraming tao na mahigpit na sumali sa panig ng mga rebelde.