Native American Agriculture at Pagkain para sa Mga Bata

Agrikultura at Pagkain
Paano nakuha ng mga Katutubong Amerikano ang kanilang pagkain?

Nakasalalay sa tribo at lugar na kanilang tinitirhan, ang mga Katutubong Amerikano ay nakakuha ng kanilang pagkain sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan kabilang ang pagsasaka, pangangaso, pangingisda, at pagtitipon. Karamihan sa mga tribo ay gumamit ng isang kumbinasyon ng apat na mga paraan upang makakuha ng kanilang pagkain, ngunit marami ang nagdadalubhasa sa isang lugar tulad ng pagsasaka o pangangaso.

Pagsasaka

Maraming mga tribo ng Amerikanong Indian ang nagtanim ng mga pananim para sa pagkain, ngunit ang mga eksperto sa pagsasaka ay nagmula sa mga timog na estado tulad ng Timog-Silangan at Timog Kanlurang Kanluran. Ang mga lipi tulad ng Navajo at Cherokee ay nagtanim ng malalaking pananim at nagtatrabaho ng mga advanced na pamamaraan sa pagsasaka tulad ng patubig upang magdala ng tubig sa mga tuyong lugar at pag-ikot ng taniman upang mapanatili ang lupa na mayabong sa maraming taon. Magtatanim sila ng sapat na labis na pagkain upang maiimbak nila ito at makaligtas sa taglamig.
Katasni Anga Bottione-Rossi.
Ang pangunahing pananim na pinalaki ng mga Katutubong Amerikano ay ang mais, na tinawag nilang mais. Ang mais ay kinain ng marami sa mga tribo ng Amerikanong India dahil maaari itong itago para sa taglamig at gilingin sa harina. Ang mais ay kinakain halos araw-araw ng maraming mga tribo at naging pangunahing bahagi ng karamihan sa kultura ng American Indian. Ang lahat ng halaman ng mais ay ginamit kasama ang mga husks para sa sining at ang ulupong para sa gasolina sa sunog. Bagaman ang mais ay pangunahing tanim, maraming iba pang mga pananim ang nalinang ng mga tribo kabilang ang kalabasa, beans, kalabasa, koton, at patatas.

Pangangaso at Pangingisda

Maraming mga tribo ang nakakuha ng karamihan sa kanilang pagkain mula sa pangangaso. Ang pangangaso ay isang malaking bahagi ng kultura ng Katutubong Amerikano.

Ang Buffalo o Bison

Ang mga Katutubong Amerikano sa lugar ng Great Plains ng bansa ay labis na umasa sa kalabaw , tinatawag ding bison. Hindi lamang sila kumain ng kalabaw bilang pagkain, ngunit ginamit din ang karamihan sa kalabaw para sa iba pang mga lugar ng kanilang buhay. Ginamit nila ang mga buto para sa mga tool. Ginamit nila ang itago para sa mga kumot, damit, at upang gawin ang mga takip ng kanilang mga tepee. Gumawa pa sila ng lubid mula sa buhok ng bison at ginamit ang mga litid bilang sinulid sa pananahi. Halos lahat ng bahagi ng kalabaw ay ginamit.

Pangangaso ng Bison
Isang Lucky Shotni Henry Farney.


Ang bison ay isang malaki at makapangyarihang hayop na naglalakbay sa malalaking kawan. Upang manghuli sa kanila ang mga Amerikanong Indian ay dapat maging matalino at magtulungan. Madalas nilang mapupuksa ang kalabaw mula sa isang bangin o sa isang hukay.

Ibang hayop

Sa ibang mga lugar ng bansa ang mga Amerikanong Indiano ay nangangaso gamit ang mga sandata tulad ng bow at arrow o paggamit ng mga bitag at bitag. Nanghuli sila ng usa, pato, kuneho at iba pang mga hayop.

Pangingisda

Sa mga baybaying lugar o malapit sa malalaking lawa, ang mga tribo ay magpapakadalubhasa sa pangingisda. Kadalasan ay gumagamit sila ng mga sibat o lambat upang makakuha ng mga isda. Ang mga isda ay maaaring mausok o matuyo upang maimbak para sa taglamig. Sa hilaga, ang ilang mga Katutubong Amerikano ay may nais na mga isda ng yelo. Dito nila puputulin ang isang butas sa yelo at mga isda gamit ang mga sibat.

Pagtitipon

Ang pagtitipon ay kapag nakuha ng mga tao ang kanilang pagkain mula sa kapaligiran sa kanilang paligid. Ang mga Katutubong Amerikano ay nangangalap ng pagkain tulad ng mga berry, mani, o iba pang prutas mula sa natural na lumalagong mga puno at berry bushes. Karamihan sa mga Katutubong Amerikano ay gumagamit ng pagtitipon upang makakuha ng ilang bahagi ng kanilang pagkain.