Paghahari ng Terors

Paghahari ng Terors

Kasaysayan >> Rebolusyon sa Pransya

Ang Reign of Terror ay isang madilim at marahas na tagal ng panahon sa panahon ng French Revolution. Kinontrol ng mga radical ang rebolusyonaryong gobyerno. Inaresto at pinatay nila ang sinumang hinala nila na maaaring hindi matapat sa rebolusyon.

Nangunguna sa Terors

Ang Rebolusyong Pransya ay nagsimula apat na taon na ang nakalilipas sa Storming of the Bastille. Mula noon, ang gobyerno ay nasa patuloy na estado ng pagbabago. Pagsapit ng 1793, ang rebolusyonaryong gobyerno ay nasa krisis. Ang France ay inaatake ng mga dayuhang bansa sa lahat ng panig at sumiklab ang giyera sibil sa maraming mga rehiyon. Ang mga radical na pinamunuan ni Maximilien Robespierre ay kinuha ang gobyerno at sinimulan ang Reign of Terror.

Larawan ng Maximilien de Robespierre
Robespierre
ng hindi kilalang pinturang Pranses Gaano ito katagal?Ang Reign of Terror ay nagsimula noong Setyembre 5, 1793 sa isang deklarasyon ni Robespierre na ang Terror ay magiging 'ang kaayusan ng araw.' Natapos ito noong Hulyo 27, 1794 nang tinanggal mula sa kapangyarihan si Robespierre at pinatay.

Ang Komite ng Kaligtasan ng Publiko

Sa panahon ng Reign of Terror, ang France ay pinasiyahan ng isang pangkat ng mga kalalakihan na tinawag na Committee of Public Safety. Ang pinuno ng pangkat na ito ay isang lalaking nagngangalang Robespierre. Si Robespierre ay pinuno din ng isang radikal na grupo na tinawag na Jacobins. Nadama ng Jacobins na tungkulin nilang pangalagaan ang rebolusyon, kahit na nangangahulugan ito ng karahasan at terorismo.

Mga Bagong Batas

Ang Komite ng Kaligtasan ng Publiko ay nagpakilala ng maraming mga bagong batas. Nais nilang gawing opisyal na patakaran ng gobyerno ang 'Terror'. Ang isa sa mga batas na ito ay tinawag na 'Batas ng Mga Suspect.' Sinabi ng batas na ito na ang sinumang kahit na pinaghihinalaan na isang kalaban ng rebolusyon ay dapat na arestuhin. Lumikha sila ng korte na tinatawag na Revolutionary Tribunal para sa paglilitis sa kanilang mga kaaway sa politika. Sa isang punto, ang korte ay maaaring matukoy lamang ng dalawang mga hatol: ang akusado ay alinman sa 1) walang sala, o 2) ay pinatay.

Ang Terors

Sa buong susunod na taon, ang France ay pinasiyahan ng Terror. Kailangang mag-ingat ang mga tao sa lahat ng kanilang sinabi, kung ano ang kanilang ginawa, at kung sino ang nakausap nila. Ang pinakamaliit na pahiwatig ng pagtutol sa rebolusyonaryong gobyerno ay maaaring mangahulugan ng pagkabilanggo o kahit kamatayan. Minsan inakusahan ng mga rebolusyonaryo ang mga taong hindi nila gusto o nais na mapupuksa nang walang ebidensya. Ang dapat lang gawin ng sinuman ay mag-akusa ng isang tao, at sila ay itinuring na nagkasala.

Pagguhit ng pagpapatupad ng guillotine sa panahon ng French Revolution
Libu-libo ang Naipatupad ng Guillotine
Pinagmulan:La Guillotine noong 1793ni H. Fleischmann Ilan ang napatay?

Humigit kumulang 17,000 katao ang opisyal na naipatay sa Pransya, kasama ang 2,639 sa Paris. Marami pa ang namatay sa bilangguan o binugbog hanggang sa mamatay sa mga lansangan. Mahigit sa 200,000 katao ang naaresto.

Pagbagsak ni Robespierre at ng Jacobins

Habang lumalala ang pagdanak ng dugo at pagpapatupad ng Terror, maraming tao ang napagtanto na hindi ito maaaring magpatuloy. Ang mga kaaway ng Robespierre ay inayos upang ibagsak siya. Noong Hulyo 27, 1794, siya ay tinanggal mula sa kapangyarihan at ang Reign of Terror ay natapos na. Pinatay siya kinabukasan.

Mga Kagiliw-giliw na Katotohanan tungkol sa Reign of Terror
  • Ang guillotine ay isang aparato na ginamit upang magpatupad ng mga tao sa panahon ng Terror.
  • Sa isang punto sa panahon ng Terror, ang Komite ng Kaligtasan ng Publiko ay tinanggal ang karapatan sa isang pampublikong paglilitis at isang abugado para sa mga taong hinihinalang nagtaksil.
  • Si Queen Marie Antoinette ay isa sa mga unang napatay sa panahon ng Terror.
  • Ang Komite ng Kaligtasan ng Publiko ay lumikha ng isang bagong kalendaryo at isang bagong relihiyon ng estado na tinatawag na Cult of the Supreme Being. Pinigilan nila ang Kristiyanismo at pinatay pa ang isang pangkat ng mga madre na tumanggi na talikuran ang kanilang pananampalataya.