Sacagawea


>> Katutubong Amerikano
  • Trabaho: Explorer, interpreter, at gabay
  • Ipinanganak: 1788 sa Lemhi River Valley, Idaho
  • Namatay: Disyembre 20, 1812 sa Fort Lisa North Dakota (siguro)
  • Mas kilala sa: Kumikilos bilang gabay at interpreter para kina Lewis at Clark
Talambuhay:

Si Sacagawea ay isang babaeng Shoshone na tumulong sa mga explorer Si Lewis at Clark bilang isang interpreter at gabay sa kanilang paggalugad sa kanluran.


Si Lewis at Clark Expeditionni Charles Marion Russell
Saan lumaki ang Sacagawea?

Ang Sacagawea ay lumaki malapit sa Rocky Mountains sa lupa na ngayon ay nasa estado ng Idaho . Siya ay bahagi ng tribo ng Shoshone kung saan ang kanyang ama ang pinuno. Ang kanyang tribo ay nanirahan sa mga teepee at lumipat-lipat sa loob ng isang taon upang makaipon ng pagkain at manghuli ng bison.

Isang araw, nang siya ay nasa labing-isang taong gulang na, ang tribo ni Sacagawea ay sinalakay ng isa pang tribo na tinatawag na Hidatsa. Siya ay dinakip at dinala bilang isang alipin. Dinala nila siya pabalik sa kung saan sila nakatira sa gitna ng kung ano ngayon ang North Dakota.Buhay bilang isang Alipin

Ang buhay na may Hidatsa ay iba kaysa sa Shoshone. Hindi masyadong gumalaw ang Hidatsa at nagtanim ng mga pananim tulad ng kalabasa, mais, at beans. Si Sacagawea ay nagtrabaho sa bukirin para sa Hidatsa.

Habang siya ay bata pa lamang, binenta ng Hidatsa ang Sacagawea sa isang French-Canada trapper na nagngangalang Toussaint Charbonneau. Hindi nagtagal ay nabuntis siya sa kanyang unang anak.

Nakikilala sina Lewis at Clark

Noong 1804, isang ekspedisyon na pinangunahan ni Captains Meriwhere Lewis at William Clark ay dumating malapit sa tinitirhan ng Sacagawea. Ipinadala sila ng Pangulong Thomas Jefferson upang galugarin ang Pagbili ng Louisiana at ang mga lupain sa kanluran. Nagtayo sila ng isang kuta doon na tinawag na Fort Mandan at nanatili para sa taglamig.

Sina Lewis at Clark ay naghahanap ng mga gabay upang matulungan silang dumaan sa kanluran. Kinuha nila ang Charbonneau at hiniling sa kanya na isama ang Sacagawea upang makatulong siya sa pagbibigay kahulugan sa kanilang marating ang Shoshone.

Nagsisimula

Noong Abril ng 1805 ang ekspedisyon ay nagtungo. Si Sacagawea ay nanganak ng isang anak na lalaki sa taglamig na nagngangalang Jean Baptiste. Dinala siya nito, dinala sa isang cradleboard na nakatali sa kanyang likuran. Dalawang buwan pa lamang siya.

Maaga sa Sacagawea ay makakatulong sa paglalakbay-dagat. Ipinakita niya sa mga kalalakihan kung paano mangolekta ng nakakain na mga ugat at iba pang mga halaman sa daan. Tumulong din siya upang mai-save ang ilang mahahalagang supply at dokumento nang ang kanyang bangka ay tumaob sa ilog. Ang mga kalalakihan ay humanga sa kanyang mabilis na pagkilos at pinangalanan ang ilog ayon sa kanya.

Bumalik sa Shoshone

Huli sa tag-init na iyon, naabot ng ekspedisyon ang lupain ng Shoshone. Si Lewis at Clark ay nakipagtagpo sa lokal na pinuno upang makipagkalakalan para sa mga kabayo. Dinala nila ang Sacagawea upang bigyang kahulugan ang para sa kanila. Nagulat siya, ang pinuno ay kapatid ni Sacagawea. Tuwang tuwa siya na nakauwi at nakita ulit ang kapatid. Sumang-ayon ang kapatid ni Sacagawea na makipagkalakalan para sa mga kabayo. Binigyan pa niya sila ng isang gabay na tumulong sa kanila sa pamamagitan ng Rocky Mountains.

Nagpatuloy sa paglalakbay si Sacagawea. Hindi ito madali. Madalas silang malamig at nagugutom at kailangan niyang bitbitin at pakainin ang isang sanggol. Ang pagkakaroon ng Sacagawea sa paglalakbay ay nakatulong din upang mapanatili ang kapayapaan sa Katutubong Amerikano . Nang makita nila ang isang babae at bata na kasama ang pangkat, alam nila na hindi ito isang pakikidigma.

Ang Karagatang Pasipiko

Ang paglalakbay sa wakas ay nakarating sa Karagatang Pasipiko noong Nobyembre ng 1805. Namangha sila sa tanawin ng karagatan. Lalo na namangha si Sacagawea sa laki ng labi ng isang may balyenang balyena na nakita nila sa baybayin ng karagatan. Nanatili sila malapit sa dagat para sa taglamig bago simulan ang paglalakbay pauwi.

Bumalik sa bahay

Inabot ang Sacagawea at ang ekspedisyon sa halos lahat ng susunod na tagsibol at tag-init upang umuwi. Hindi gaanong nalalaman ang kanyang buhay pagkatapos nito. Ang ilang mga istoryador ay iniisip na siya ay namatay makalipas lamang ang ilang taon ng lagnat noong Disyembre 20, 1812. Sinasabi ng iba na siya ay umuwi sa Shoshone at nabuhay ng pitumpung taon muli at namatay noong Abril 9, 1884.

Kagiliw-giliw na Katotohanan tungkol sa Sacagawea
  • Ang ilang mga istoryador ay nagsabi na ang Charbonneau ay nanalo ng Sacagawea habang nagsusugal sa Hidatsa.
  • Tinawag ni Kapitan Clark ang Sacagawea na 'Janey' at ang kanyang anak na si Jean Baptiste 'Pomp' o 'Pompy'.
  • Ibinigay niya ang kanyang beaded belt upang makapagpalit sina Lewis at Clark para sa isang fur coat para kay Pangulong Jefferson.
  • Ilang taon pagkatapos ng ekspedisyon, nanganak siya ng isang anak na babae na nagngangalang Lizette.
  • Ang iba pang mga baybayin ng kanyang pangalan ay kasama ang Sacajawea at Sakakawea.