Makabuluhang Mga Digit o Larawan

Makabuluhang Mga Digit o Larawan

Ang mga makabuluhang digit ng isang numero ay ang mga digit na may kahulugan o nag-aambag sa halaga ng numero. Minsan tinatawag din silang makabuluhang mga numero.

Aling mga digit ang makabuluhan?

Mayroong ilang mga pangunahing alituntunin na nagsasabi sa iyo kung aling mga digit sa isang numero ang makabuluhan:
  • Lahat ng mga di-zero na digit ay makabuluhan
  • Ang anumang mga zero sa pagitan ng mga makabuluhang digit ay makabuluhan din
  • Ang mga sumusunod na zero sa kanan ng isang decimal point ay makabuluhan


Aling mga digit ang hindi mahalaga?

Ang mga digit lamang na hindi makabuluhan ay ang mga zero na kumikilos lamang bilang mga may hawak ng lugar sa isang numero. Ito ang:
  • Ang mga sumusunod na zero sa kaliwa ng decimal point (tala: ang mga zero na ito ay maaaring o hindi maaaring maging makabuluhan)
  • Mga nangungunang zero sa kanan ng decimal point


Nagbibilang ng Mahahalagang LarawanIlan ang mga makabuluhang numero na mayroon sa mga sumusunod na numero?

1) 10.0075

Mayroong 6 makabuluhang mga digit. Ang mga zero ay nasa pagitan ng mga makabuluhang digit.

2) 10.007500

Mayroong 8 makabuluhang mga digit. Sa kasong ito ang mga sumusunod na zero ay nasa kanan ng decimal point.

3) 0.0075

Mayroong 2 makabuluhang mga digit. Ang mga ipinakitang zero ay mga may-ari lamang ng lugar.

4) 5000

Mayroon lamang 1 makabuluhang digit. Ang mga zero ay mayhawak sa lugar. Tandaan: Maaaring ang ilan sa mga zero ay makabuluhan sa ilang mga kaso.

5) 5000.00

Mayroong 6 makabuluhang mga digit. Ang mga zero sa kanan ng decimal point ay makabuluhan dahil ang mga ito ay sumusunod sa mga zero sa kanan ng isang decimal point. Ang mga zero sa kanan ng 5 ay makabuluhan dahil ang mga ito ay nasa pagitan ng mga makabuluhang digit.

Bakit gumagamit ng makabuluhang mga numero?

Ang mga makabuluhang numero ay madalas na ginagamit para sa agham at mga sukat. Ang mga ito ay isang paraan upang ilarawan kung gaano katumpakan ang mga sukat. Ang ilang mga paraan ng pagsukat ay mas tumpak kaysa sa iba.

Halimbawa, isipin nating mayroon kang dalawang kaliskis, isa na wasto sa pinakamalapit na gramo at isa pa na tumpak sa pinakamalapit na isang-isang daang gramo. Kung pareho silang may pagsukat ng 3 gramo, ang bilang na ito ay nangangahulugang iba't ibang mga bagay. Ang unang pagsukat ay itatala mo bilang 3 gramo lamang, dahil alam mo lamang na ang pagsukat ay tumpak sa 1 gramo. Ang pangalawang pagsukat na maaari mong maitala bilang 3.00 gramo. Sinasabi nito na ang pagsukat ay tumpak sa pang-isandaang lugar. Ang mga sobrang makabuluhang numero na ito ay makakatulong upang maitala kung gaano katumpakan ang pagsukat.

Mayroon bang isang bagay tulad ng isang eksaktong numero?

Oo, eksaktong numero ay may isang walang katapusang bilang ng mga makabuluhang mga numero. Mayroong ilang mga sukat at numero na alam naming may katiyakan. Nagsasama sila ng mga bilang tulad ng kung gaano karaming mga paa ang nasa isang bakuran o kung gaano karaming mga pahina ang nasa isang libro.

Mga Paksa ng Bata sa Math

Pagpaparami
Panimula sa Pagpaparami
Mahabang Pagpaparami
Mga Tip at Trick ng pagpaparami
Square at Square Root

Dibisyon
Panimula sa Dibisyon
Mahabang dibisyon
Mga Tip sa Tip at Trick

Mga praksyon
Panimula sa Mga Hati
Mga Katumbas na Fraction
Pinadadali at Binabawasan ang Mga Bahagi
Pagdaragdag at Pagbawas ng Mga Bahagi
Pagpaparami at Paghahati ng mga Praksyon

Mga decimal
Halaga ng Lugar ng Mga Desimal
Pagdaragdag at Pagbawas ng mga Desimal
Pagpaparami at Paghahati ng mga Desimal

Misc
Pangunahing Batas ng Matematika
Mga hindi pantay
Mga Rounding Number
Makabuluhang Digit at Mga Larawan
Punong Numero
Romanong numero
Mga Numero ng Binary
Mga Istatistika
Ibig sabihin, Median, Mode, at Saklaw
Mga Larawan ng Larawan

Algebra
Mga Exponents
Mga Linear Equation - Panimula
Mga Linear Equation - Mga Form ng Slope
Order of Operations
Mga Ratios
Mga Ratio, Fraction, at Porsyento
Paglutas ng Mga Equation ng Algebra na may Karagdagan at Pagbawas
Paglutas ng Mga Equation ng Algebra sa Multiplication at Division

Geometry
Bilog
Mga Polygon
Mga Quadrilateral
Mga Triangles
Teoryang Pythagorean
Perimeter
Dulas
Ibabaw na Lugar
Dami ng isang Kahon o Cube
Dami at Ibabaw na Lugar ng isang Sphere
Volume at Surface Area ng isang Cylinder
Dami at Ibabaw na Lugar ng isang Cone