Bill of Rights ng Estados Unidos

Ang Bill of Rights
Bill of Rights
mula sa Ika-1 Kongreso ng Estados Unidos Ang Bill of Rights ay ang unang 10 susog sa Konstitusyon ng Estados Unidos . Ang ideya sa likod ng Bill of Rights ay upang masiguro ang ilang mga kalayaan at karapatan sa mga mamamayan ng Amerika. Naglalagay ito ng mga limitasyon sa kung ano ang maaaring gawin at kontrolin ng gobyerno. Kasama sa protektado ng mga kalayaan ang kalayaan sa relihiyon, pagsasalita, pagpupulong, karapatang magdala ng sandata, hindi makatuwirang paghahanap at pag-agaw sa iyong tahanan, ang karapatan sa mabilis na paglilitis, at marami pa.

Maraming mga delegado ng mga estado ay laban sa pag-sign sa Konstitusyon nang walang kasama na Bill of Rights. Naging pangunahing isyu ito sa pagpapatibay sa Konstitusyon sa ilang mga estado. Ang resulta, James Madison sumulat ng 12 susog at iniharap ito sa Unang Kongreso noong 1789. Noong Disyembre 15, 1791 sampu sa mga susog ang naipasa at ginawang bahagi ng Saligang Batas. Sila ay kalaunan ay makilala bilang Bill of Rights.

Ang Bill of Rights ay batay sa maraming mga nakaraang dokumento kabilang ang Magna Carta , ang Deklarasyon ng Mga Karapatan sa Virginia, at ang English Bill of Rights.

Narito ang isang listahan ng unang 10 susog sa Konstitusyon, ang Bill of Rights:Ang Unang Susog - nagsasaad na ang Kongreso ay hindi dapat gumawa ng anumang batas hinggil sa pagtatag ng relihiyon o pagbabawal sa libreng paggamit nito. Protektado rin ang kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagpupulong, at ang karapatang mag petisyon sa Gobyerno para sa isang pagkukulang sa mga hinaing.

Ang Pangalawang Susog - pinoprotektahan ang karapatan ng mamamayan na magdala ng armas.

Ang Pangatlong Susog - pinipigilan ang gobyerno na maglagay ng mga tropa sa mga pribadong bahay. Ito ay isang totoong problema sa panahon ng American Revolutionary War.

Ang Pang-apat na Susog - Ang susog na ito ay humahadlang sa gobyerno mula sa hindi makatuwirang paghahanap at pagsamsam ng pag-aari ng mga mamamayan ng US. Kinakailangan nito ang gobyerno na magkaroon ng isang garantiya na inilabas ng isang hukom at batay sa maaaring sanhi.

Ang Pang-limang Susog - Ang Fifth Amendment ay sikat sa mga taong nagsasabing 'Kukunin ko ang Fifth'. Binibigyan nito ang mga tao ng karapatang pumili na huwag magpatotoo sa korte kung sa palagay nila ang kanilang sariling patotoo ay magpapanggap sa kanilang sarili.

Bilang karagdagan ang proteksyon na ito ay pinoprotektahan ang mga mamamayan mula sa napapailalim sa kriminal na pag-uusig at parusa nang walang angkop na proseso. Pinipigilan din nito ang mga tao na subukin para sa parehong krimen nang dalawang beses. Ang susog ay nagtatag din ng kapangyarihan ng kilalang domain, na nangangahulugang ang pribadong pag-aari ay hindi maaaring agawin para sa paggamit ng publiko nang walang lamang bayad.

Ang Pang-anim na Susog - Ginagarantiyahan ang isang mabilis na pagsubok ng isang hurado ng isang kapantay. Gayundin, ang mga taong inakusahan ay dapat ipagbigay-alam sa mga krimen kung saan sila sinisingil at may karapatang harapin ang mga testigo na dinala ng gobyerno. Nagbibigay din ang susog sa akusado ng karapatang pilitin ang patotoo mula sa mga saksi, at sa ligal na representasyon (nangangahulugang ang gobyerno ay dapat magbigay ng isang abogado).

Ang Ikapitong Susog - nagbibigay na ang mga kasong sibil ay susubukan din ng hurado.

Ang ikawalong susog - Ipinagbabawal ang labis na piyansa, labis na multa, at malupit at hindi pangkaraniwang mga parusa.

Ang Pang-siyam na Susog - nagsasaad na ang listahan ng mga karapatang inilarawan sa Saligang Batas ay hindi kumpleto, at ang mga tao ay mayroon pa ring lahat ng mga karapatan na hindi nakalista.

Ang Sampung Susog - ay nagbibigay ng lahat ng mga kapangyarihan na hindi partikular na ibinigay sa gobyerno ng Estados Unidos sa Konstitusyon, sa alinman sa mga estado o sa mga tao.